Valikko
Valikko

Oskar Virkki

Demand Planner

Oskar Virkki työskentelee Onitiolla osana Pohjoismaista tiimiä. Lue millaista on työskennellä tiimissä, jonka jäsenet työskentelevät eri maissa!

Onitio on pohjoismaiden johtava IT-alan palveluntarjoaja ja osa työntekijöistämme pääsevätkin työskentelemään tiivisti yhdessä eri maiden ammattilaisten kanssa.

Oskar Virkki työskentelee Onitiolla Demand Plannerina ja hänen työtehtävänsä keskittyvät pääasiassa hankinnan, logistiikan ja strategisen ostamisen puolelle. Hänen roolinsa poikkeaa hieman muista Suomen Onition rooleista, sillä hän toimii osana Pohjoismaista Nordic Logistic-tiimiä.

Oskar kaipasi uutta askelta urallaan ja siirtyminen DHL:n tuontihuolinnasta Onitiolle tuntui luontevalta siirtymiseltä uralla eteenpäin. Onitio tarjosi mahdollisuuden laajentaa osaamista ja toteuttaa itseään entistä paremmin. Onitiolla Oskar pystyy hyödyntämään osaamistaan ja kiinnostustaan niin taloushallintaan kuin logistiikkapuoleenkin monipuolisesti ja ottamaan vastuuta laajemmin eri osa-alueilta.

Oskarin tyypillinen työpäivä koostuu monipuolisista tehtävistä. Hän työskentelee paljon Excelin parissa, osallistuu tapaamisiin asiakkaiden ja kollegoiden kanssa sekä on mukana erilaisissa projektitöissä. Strateginen ostaminen, erityisesti suuremmat hankkeet vaativat huolellista suunnittelua ja hyväksyntää. Hän vastaa myös operatiivisesta ostamisesta, esimerkiksi hankkiessaan teknisiä osia erilaisiin laitteisiin.

Oskarin rooli on ainutlaatuinen Suomen Onitiolla, sillä hänen esihenkilönsä sijaitsee Ruotsissa ja tiimiläiset Norjassa ja Ruotsissa, mikä edellyttää itsenäistä työskentelyä ja tiimityötaitoja. Itse hän työskentelee Suomesta käsin. Vaikka maantieteelliset etäisyydet ovat pidemmät, Oskar korostaa hyvää tiimihenkeä ja yhteistyötä eri maiden välillä. Hän matkustaa säännöllisesti muihin Pohjoismaihin, mikä osaltaan auttaa tiimihengen ylläpitoa ja korostaa yhteenkuuluvuuden tunnetta.

Oskar kertoo viihtyvänsä Onitiolla erityisesti monipuolisten projektien vuoksi. Vaihtelevat tehtävät haastavat häntä jatkuvasti ja tarjoavat mahdollisuuksia kehittyä. Oskar on kokenut saaneensa erinomaisen vastaanoton kollegoiltaan ja apua aina tarvittaessa. Avoin ja auttava ilmapiiri mahdollistaa tehokkaan yhteistyön eri maiden ja kulttuurien välillä Oskar kertoo.